Psykiatri. Regelbundna uppföljningar görs av en egen psykiater - specialist i allmän och rättspsykiatri. Vi har en OAS Omvårdnadsansvarig sjuksköterska med specialkomp VUB i Psykiatri. vi gör behovsutredning, arbetar med rehabelitering och återhämtning. HagaGöstorp är ett specialistpsykiatriskt boende för LRV, LPT och LVM enligt §27 permissioner.

Vi har kunskap och förförståelse för den enskildes upplevelser inom slutenvården och lotsar över till öppenvården genom att visa den enskilde möjligheter till empowerment och skapa egen inre kraft till förändring och ett självständigt liv.Haga Göstorp Psykiatri
Tel 0431-78170 Hagagården, Hagagatan 24, 269 35 Båstad Göstorpsgården, 312 92 Laholm E-post info@hagagostorp.se