Stödsamtal. Vi använder oss av arbetsmetoder som MI (Motivational Interwiewing), ESL (Ett Självständigt Liv), CAN (Camberwell Assesment of Needs)

Stödjande samtal sker regelbundet i hur man organiserar utifrån vila och aktivitet.

Att relationen till ditt vuxna barn eller nära släktning fungerar bra är viktigt för er båda. Om behov finns ges utrymme till regelbundna familjesamtal. Dessa samtal kan användas som möjlighet att förbättra kommunikation, öka kunskap och/eller finna gemensamma förhållingssätt som leder till större kvalitet i relationen.

Förutom detta anordnas regelbundna sammanslutningar där brukare, anhöriga och Gode män bjuds in för information och samkväm.

Du är alltid välkommen att höra av dig. Tveka inte att lämna synpunkter gällande verksamheten. Vårt mål är att ha “högt i tak” och dina synpunkter, förslag eller klagomål tar vi som möjligheter att utveckla verksamheten vidare.

Haga Göstorp Psykiatri
Tel 0431-78170 Hagagården, Hagagatan 24, 269 35 Båstad Göstorpsgården, 312 92 Laholm E-post info@hagagostorp.se